FORLØB

Næste netværksforløb for ejerledere starter i august 2018

Netværksmøderne afholdes tirsdag i ulige uger kl. 15-17 på vores kontor i Roskilde.

Opstartsmøde tirsdag d. 28. august

 

Udover de faste møder vil der være 6 tema-netværksmøde med oplæg fra en  ekstern foredragsholder, mødetiden kan godt være udvidet disse tirsdage.

Temaerne planlægges efter gruppens sammensætning og ønsker, det kan bl.a. være:

– Hvordan arbejder vi med vores målsætninger

– Hvordan planlægger jeg en effektiv arbejdsdag

– Balance i forhold til medarbejdere

 

Temamøderne planlægges følgende dage:

tirsdag d. 11. september 2018

tirsdag d. 6. november 2018

tirsdag d. 5. februar 2019

tirsdag d. 9. april 2019

tirsdag d. 4. juni 2019

 

Tilmelding kan ske på